El Fuego Tango Marathon, Warszawa, Poland
 
2016 October - El Fuego Marathon Autumn Edition, Warszawa
2017 February - El Fuego Marathon Winter Edition, Warszawa